Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.06.2024 - 09:59  //  aktualizácia: 03.06.2024 - 10:00  //  zobrazené: 336

Pozvánka na zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, 10.06.2024

Pozývam Vás na 4. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 10. 06. 2024 (pondelok) o 15,30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:

1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Bytové otázky
4.  Návrhy k tvorbe návrhu rozpočtu pre rok 2025
5.  Rôzne
6.  Záver


Šaľa, 31.05.2024

Peter Hlavatý    predseda komisie