Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.01.2017 - 15:30  //  aktualizácia: 20.01.2017 - 15:35  //  zobrazené: 1689

Pozvánka na komisiu pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu

Vážení členovia komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu a hostia,

v mene predsedu komisie si Vás dovoľujem pozvať na zasadnutie komisie dňa 24.01.2016 ( utorok)  o 16,00 h. v  Zasadačke na prízemí  Mestského úradu v Šali.

Program :

1)         Oboznámenie s aktuálnym stavom rozpracovanosti projektovej dokumentácie  „ Predstaničný priestor “

2)         Oboznámenie s predkladaným návrhom na obstaranie Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa - materiál číslo B 2/1/2017