Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.09.2023 - 07:26  //  aktualizácia: 18.09.2023 - 07:27  //  zobrazené: 610

Pozvánka na 6. zasadnutie Výboru mestskej časti č. 3

P O Z V Á N K A

na 6. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 3
vo volebnom období 2022-2026

Dátum a miesto:    19. 09. 2023 /utorok/ o 16:00 hod.
                              v priestoroch Kultúrneho domu Šaľa-Veča

Program:

  1. Otvorenie

  1. Podnety od občanov

  1. 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023

  1. Rôzne

  1. Záver

Šaľa, 13. 09. 2023

                                                                                       

Miloš Rehák
Predseda VMČ č. 3