Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.05.2022 - 07:44  //  aktualizácia: 09.05.2022 - 07:44  //  zobrazené: 424

Pozvánka na 3. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 2

Dátum a miesto konania: 11.05.2022 /streda/ o 16:00 hod.
                                        v priestoroch Mestského úradu Šaľa

Program:

  1. Otvorenie

  1. 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022

  1. Podnety od občanov

  1. Rôzne

  1. Záver

Šaľa, 06.05.2022

                                                                                                Ing. Tomáš Mészáros
                                                                                                  predseda VMČ č. 2