Domov   >  Čas a my
publikované: 02.08.2016 - 11:47  //  aktualizácia: 03.08.2016 - 11:02  //  zobrazené: 9888

Pohľadnice


1. Na šiestich záberoch sú budovy okresného úradu ( Harmincova budova ), vodoregulačného družstva ( jedna z najstarších budov v meste, dnes sídlo ZUŠ ), pomník obetiam prvej svetovej vojny ( postavený v 40. rokoch minulého storočia ešte so svätoštefanskou korunou ), dnes už neexistujúci cestný most cez rieku Váh a kaplnka sv. Jozefa na dnešnej Kráľovskej ulici.


2. Pohľadnica je z obdobia pričlenenia Šale k horthyovskému Maďarsku. Zobrazuje pomník obetiam 1. svetovej vojny aj s menami padlých Šaľanov, v súčasnosti doplnený aj o padlých v 2. svetovej vojne, pomník maďarskej štátnosti, ktorý bol po 2. svetovej vojne odstránený, budovu štátnej školy a budovu kaštieľa.


3.  Tri dominanty Šale. Vľavo je budova štátnej školy, v strede kostol a vpravo budova fary, ktorá bola postavená v rokoch 1776 – 1778 už ako poschodová budova s priľahlými hospodárskymi budovami nákladom 2050 zlatých. V roku 1930 bola rekonštruovaná do dnešnej podoby. Pohľadnica bola zhotovená pred rokom 1940, pretože nie sú zobrazené dva pomníky.


4.   Budova dnešnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Budova bola dokončená v roku 1906. Atmosféru záberu dopĺňa konský povoz a košaté stromy.


5.   Pohľadnica bola zo Šale poslaná v roku 1910. Zobrazuje Námestie Lajosa Kosutha, tak sa volalo dnešné Námestie Svätej Trojice. Na ľavej strane budova štátnej školy, kostol a pôvodná stavba fary.


6.  Dva pohľady na Hlavnú ulicu v roku 1910. Na hornom zábere je budova vodoregulačného družstva, na spodnom zábere je časť Hlavnej ulice s predajňou textilu Júliusa Kollmanna ,,Párisi Nagy Áruház“ ( Parížsky veľký obchodný dom ).Zaujímavé je oblečenie zobrazených ľudí.


7.  Hlavné námestie tesne po 2. svetovej vojne ( dnešné Námestie Sv. Trojice ). Zo všetkých budov existuje dnes iba budova školy ( vpravo ). Línia budov vzadu bola zbúraná ( budova katolíckeho kruhu, neskôr dom osvety, obchody, rodinné domy a sídlo roľníckeho družstva ). V popredí je najstaršia artézska studňa v Šali aj s napájadlom.


8.  Pohľadnica bola použitá v roku 1931. Je zhotovená z priestoru dnešného Námestia sv. Juraja s výhľadom na Hlavnú ulicu a kostolom v pozadí. Cesta bola navážaná, celkom vpravo je artézska studňa s napájadlom. Dopravu pripomína automobil a konské povozy.


9.  Centrum mesta v roku 1936. Záber je lemovaný budovami školy, kaštieľa a kostola. Pred kostolom sú sochy sv. Jána Nepomuckého ( asi z 18. storočia ) a sv. Floriána. V súčasnosti sú pred kostolom iba kópie sôch, originály sú v depozitári archívu v kaštieli. V strede je artézska studňa s napájadlom.


10. Oblúk z pôvodného mosta cez rieku Váh, most bol dokončený v roku 1914, dovtedy spojenie medzi Šaľou a Večou bol zabezpečený kompou. Zaujímavý je nízky stav hladiny vody v rieke a ,,hustota“ premávky po moste.


11. Peňažný ústav na Hlavnej ulici. Budova bola postavená v medzivojnovom období vo funkcionalistickom štýle. Koncom 20. storočia pri rekonštrukcii budovy boli viaceré prvky pôvodnej stavby odstránené.


12. Kostol a dva pomníky ( obetiam 1. svetovej vojny a maďarskej štátnosti). Pohľadnica je z obdobia 2. svetovej vojny.


13. Pohľadnica zobrazuje centrálne budovy mesta ( Harmincova budova, pošta, kaštieľ a fara ). Tieto dopĺňa pomník maďarskej štátnosti. Pohľadnica je z rokov horthyovského Maďarska.


14. Variant viaczáberovej pohľadnice z obdobia 2. svetovej vojny. Na pohľadnici sú  budova kostola so sochou  Svätej Trojice, budova štátnej správy ( autor M.M. Harminc ), kaštieľ s menom Petra Pázmánya, časť Hlavnej ulice a dva pomníky. Zo všetkých záberov cítiť kľud a pohodu v porovnaní so situáciou v súčasnosti.


15. Železničný most cez rieku Váh bol postavený v roku 1847. Do užívania bol uvedený  v roku 1850. Pôvodne bol jednokoľajový, druhá koľaj bola postavená v 80. rokoch 19. storočia.

Stránku zostavil  Július Morávek
Pohľadnice poskytol Štátny archív Šaľa

 • 1.Šaľa-okresný úrad, pamätník padlým hrdinom, zememeračský úrad, most cez váh, r.k.kostol, kaplnka sv.jozefa (1939-1944)
 • 2.Šaľa-pamätník padlým hrdinom, základná škola, kaštieľ petra pázmánya, štátna vlajka (1939-1944)
 • 3.Šaľa-fara, kostol (1921-1938)
 • 4.Šaľa-r.k.škola (1921-1923)
 • 5.Šaľa-námestie ľ.kossutha (pred r. 1914)
 • 6.Šaľa-zememeračský úrad, ulica (okolo r. 1900)
 • 7.Šaľa-hlavné námestie (1921-1936)
 • 8.Šaľa-námestie (1921-1931)
 • 9.Šaľa-hlavné námestie (1921-1936)
 • 10.Šaľa-most cez váh (1921-1936)
 • 11.Šaľa-roľnícka vzájomná pokladnica (1945-1948)
 • 12.Šaľa-štátna vlajka, r.k.kostol, pamätník padlým hrdinom (1939-1944)
 • 13.Šaľa-budova okresného úradu, pošta, kaštieľ p.pázmány, farský úrad, štátna vlajka (1939-1944)
 • 14.Šaľa-štátna vlajka, r.k.kostol, pamätník padlým hrdinom, okresný úrad, kaštieľ p.pázmánya (1939-1944)
 • 15.Šaľa-železničný most (1939-1944)