Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 10.03.2023 - 11:33  //  aktualizácia: 10.03.2023 - 12:02  //  zobrazené: 1648

Plaváreň získa mesto za symbolickú cenu

Podľa pôvodnej zmluvy malo mesto po desiatich rokoch nájmu plaváreň odkúpiť od spoločnosti Duslo, a.s. za 500-tisíc eur. V týchto dňoch ale prichádza skvelá správa: mesto získa plaváreň za symbolickú cenu 5 eur.

Plaváreň je zatvorená od apríla 2019 pre technické problémy so strešnou konštrukciou. Vlastník plavárne, spoločnosť Duslo, a.s. sa rozhodol v tom čase do rekonštrukcie plavárne neinvestovať. Vedeniu mesta však osud plavárne nebol ľahostajný. V roku 2020 preto mesto podpísalo zmluvu o nájme so spoločnosťou Duslo. V zmysle zmluvy malo mesto po 10-tich rokoch nájmu plaváreň odkúpiť za 500-tisíc eur. Medzičasom mesto nezaháľalo a snažilo sa plaváreň zachrániť. Na rekonštrukciu strechy získalo dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 1 075 000 eur, mesto z vlastných zdrojov dofinancovalo práce sumou viac ako 300-tisíc eur. ,,Toto rozhodnutie bolo bezpochyby správne, pretože ten objekt by bol chátral, keby sme neboli opravili strechu. Je to základ pre to, aby sme mohli zrekonštruovať túto budovu. Ale ten vzťah nájomný nám trochu komplikoval tieto možnosti,“ vysvetľuje primátor Šale Jozef Belický. Mesto preto iniciovalo rokovanie so zástupcami spoločnosti Duslo, a.s. s cieľom získať plaváreň do vlastníctva za symbolickú cenu. Mesto argumentovalo tým, že plaváreň nie je prevádzkyschopná a tiež nákladmi, ktoré mesto už vynaložilo do jej opravy a ktoré si ešte vyžaduje. Výsledkom rokovaní je, že spoločnosť Duslo predložila mestu návrh kúpnej zmluvy na odpredaj majetku za celkovú cenu 5 eur. „Som veľmi rád, že spoločnosť Duslo, a.s. vyhodnotila túto situáciu tak, že je schopná za symbolickú cenu previezť tento majetok do nášho majetku len pre to, aby sme ho zachovali, obnovili plaváreň, aby sme poskytovali túto možnosť športovania. Napriek tomu, že ak aj bude plaváreň v našom majetku, Duslo je pripravené nám ešte nejaký čas poskytovať veľmi zvýhodnenú cenu energií,“ hovorí primátor mesta. Ako protihodnotu poskytne mesto výhodnejšie podmienky pre zamestnancov spoločnosti Duslo, v čase, kedy už bude plaváreň v prevádzke. Ďalšou dobrou správou je, že mesto by malo byť v prípade plavárne oslobodené od platenia miestnych daní z nehnuteľností, ktoré by malo platiť obci Močenok. Mesto tak ušetrí takmer 4500 eur ročne.

Plaváreň patrí medzi šesticu plavární, ktoré disponujú 50-metrovým bazénom na Slovensku. Podporu a pomoc pri získavaní financií na jeho rekonštrukcii prisľúbila aj Slovenská plavecká federácia a Slovenský olympijský a športový výbor. Najvyšší predstavitelia týchto inštitúcii si boli plaváreň osobne pozrieť počas rekonštrukcie. Mesto v súčasnosti pracuje na zhotovení projektovej dokumentácie plavárne, ktorá dá reálny obraz aj o tom, aký rozsah prác si vyžaduje sfunkčnenie plavárne. Ak poslanci schvália prevod majetku do vlastníctva mesta 23. marca na svojom zasadnutí, bude mať mesto aj lepšie príležitosti získať cudzie zdroje vo forme nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu plavárne a jej uvedenie do prevádzkyschopného stavu.

 

(ek)