Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 24.07.2018 - 10:42  //  aktualizácia: 24.07.2018 - 10:43  //  zobrazené: 1743

Plat (a prípadné odmeny) pre primátora mesta Šaľa za rok 2017

číslo: I14/2018

Požadované informácie:

 

a) plat (a prípadné odmeny) pre primátora mesta Šaľa za rok 2017,

b) plat (a prípadné odmeny) pre zástupkyňu primátora mesta Šaľa za rok 2017,

c) odmeny pre jednotlivých mestských poslancov (zastupiteľstvo,  výbory mestských časti,
    komisie, odmeny za sobáše etc) za rok 2017.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. plat primátora mesta Šaľa za rok 2017: 45 376,15 Eur

 

  1. plat pre zástupkyňu primátora mesta Šaľa za rok 2017: 11 944,00 Eur

 

c)  Mestské zastupiteľstvo v Šali – Odmeny poslancov za 1. polrok 2017 – vo formáte
       Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4 (mestské zastupiteľstvo, komisie,
       VMČ),
       Mestské zastupiteľstvo v Šali – Odmeny poslancov za 2. polrok 2017 – vo formáte
       Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4 (mestské zastupiteľstvo, komisie,
       VMČ).

 

       Odmeny primátorovi mesta Šaľa, zástupkyni primátora mesta Šaľa a poslancom
       Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017 poverených vykonávaním obradov
       a slávností (sobáše, zlaté sobáše, uvítania detí a stretnutia s jubilantmi):

 

I. POLROK 2017

       Mgr. Jozef Belický                                             267,00 EUR

       PaedDr. Danica Lehocká, PhD.                            82,00 EUR

       Mgr. Július Morávek                                          208,00 EUR

       Ing. Tibor Baran                                                 103,00 EUR

       Ing. Vladimír Vicena                                          162,00 EUR

 

 

II. POLROK 2017

       Mgr. Jozef Belický                                             326,00 EUR

       PaedDr. Danica Lehocká, PhD.                           77,00 EUR

       Mgr. Július Morávek                                          236,00 EUR

       Ing. Tibor Baran                                                   95,00 EUR

       Ing. Vladimír Vicena                                          316,00 EUR.