Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 18.02.2022 - 09:32  //  aktualizácia: 18.02.2022 - 09:33  //  zobrazené: 982

Plánuje mesto tento rok rekonštrukciu Slnečnej ulice?

predkladateľ: Miloš Rehák

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 3. februára 2022

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 03. 02. 2022,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Plánuje mesto tento rok rekonštrukciu Slnečnej ulice?

 

  1. Nebolo by pre mesto výhodnejšie nádoby na bioodpad kúpiť, ako si ich dlhodobo prenajímať?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. V roku 2022 sa neuvažuje so žiadnou rekonštrukciou miestnych komunikácií.

 

  1. Mesto Šaľa pri verejnom obstarávaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa rozhodlo, že nádoby si budeme prenajímať, je to pre nás výhodnejšie z dôvodu, že sme nemuseli na začiatku toľko investovať a zároveň v cene prenájmu je aj údržba a výmena poškodených nádob. V zmluve je uvedené, že poskytovateľ na vlastné náklady zabezpečí údržbu a opravy zberných nádob, prípadne výmenu, ak sa nedá opraviť.

V zmluve je stanovené, že ide o prenájom nádob a po ukončení zmluvy, ktorú máme uzatvorenú na 17 mesiacov, budú nádoby bezodplatne odovzdané mestu.

 

S pozdravom

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. Petronela Vižďáková, referentka životného prostredia