Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.07.2010 - 08:37  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:31  //  zobrazené: 2608

Ohlásenie drobnej stavby, vyjadrenie vlastníkov

číslo: I24/2010

Požadované informácie:

1. Na tlačive „ohlásenie drobnej stavby“ v bode 8 je uvedené, že „vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností je pripojené“ – žiadne moje vyjadrenie nebolo pripojené.
2. Primátor mesta veľmi dobre vedel, že o pár mesiacov Krajský súd v Trnave bude právoplatne rozhodovať o platnosti resp. neplatnosti kúpnej zmluvy a preto nemal právo odsúhlasiť postavenie stabilného plotu.

Sprístupnené informácie:

1. Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti nie je k dispozícii.
2. Ohlásenie drobnej stavby bolo podané dňa 21.5.2008. V tom čase boli náležitosti ohlásenia v súlade s § 5 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ: Ing. Alexander Szarka, Šaľa