Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 22.05.2017 - 10:49  //  aktualizácia: 22.05.2017 - 10:50  //  zobrazené: 449

Ohľadom plotu v nemocničnom parku

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 4. mája 2017

 

 

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 04. 05. 2017,
ste písomne podali interpeláciu v znení:

 

„Ohľadom plotu v nemocničnom parku. Treba odstrániť trčiace železá, upraviť jamy a zabezpečiť tak, aby tam neprišlo k úrazu.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

Stavebná suť vzniknutá znižovaním oplotenia v nemocničnom parku bola zlikvidovaná dňa 10. 05. 2017. Jamy na chodníkoch budú opravené v rámci údržby mestských komunikácií a chodníkov v blízkom období.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracoval:

Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ