Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.12.2016 - 14:51  //  aktualizácia: 16.12.2016 - 14:52  //  zobrazené: 431

Ohľadne výmeny dverí a opraviť pokazený alarm na hasičskej zbrojnici

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 1. decembra 2016

 

 

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 01. 12. 2016, ste predniesli interpeláciu v znení:

 

Či by mesto vedelo vymeniť vstupné dvere a opraviť pokazený alarm na hasičskej zbrojnici, nakoľko vybavenie, ktoré sa nachádza vo vnútri hasičskej zbrojnice má veľkú finančnú hodnotu.

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

Nakoľko finančné prostriedky z kapitoly Údržba budov – Požiarna zbrojnica boli v tomto roku vyčerpané, plánujeme v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom Šaľa-Veča výmenu vstupných dverí zrealizovať začiatkom budúceho roka. Momentálne prebieha prieskum trhu, zatiaľ máme jednu cenovú ponuku.

Čo sa týka pokazeného alarmu, nakoľko sa jedná o zastaraný systém, po vyjadrení servisným pracovníkom je potrebná výmena hardvéru s následným napojením na pult centrálnej ochrany Mestskej polície Šaľa. Nakoľko sa jedná o nákladnejšiu finančnú položku a práve z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov z príslušnej kapitoly  bude oprava resp. výmena systému zrealizovaná v priebehu prvého štvrťroka 2017.

 

 

S pozdravom

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Michal Jobbágy – referent BOZP, PO a CO