Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.05.2023 - 10:36  //  aktualizácia: 29.05.2023 - 10:37  //  zobrazené: 564

Ohľadne rozširovaní cesty a rozšírení parkovacích miest ul. V. Šrobára v Šali

číslo: I14/2023

Požadované informácie citujeme:

„Dobrý deň, dnes bol uverejnený oznam o rozširovaní cesty a rozšírení parkovacích miest: https://sala.sk/clanok/na-v-srobara-sa-rozsiri-cesta. Keďže k tejto stavbe neevidujem stavebné povolenie doručené verejnou vyhláškou, týmto žiadam o sprístupnenie stavebného povolenia k týmto stavebným úpravám.“

Sprístupnené informácie:

Uloženie vegetačnej dlažby pri krajnici miestnej komunikácie na ul. V. Šrobára bolo ohlásené stavebnou úpravou – udržiavacími prácami. OZNÁMENIE k ohláseniu stavebnej úpravy  Úprava krajnice na ul. V. Šrobára v Šali zo dňa 14. 03. 2023 Vám zasielame vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany  A4.

Prílohy