Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.10.2017 - 11:26  //  aktualizácia: 06.10.2017 - 11:26  //  zobrazené: 1953

Ohľadne parkovanie autobusov

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 21. septembra 2017

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 21. 09. 2017,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Parkovanie autobusov, hlavne v novej štvrti pri plote školy J. Hollého, sem tam to tam fakt vyzerá ako v garážach SAD alebo poprípade nad 3,5 tony, či sa s tým dá niečo robiť.“  

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Na uvedenom mieste v okolí ZŠ Hollého sa vykonávali kontroly zamerané na parkovanie autobusov a nákladných vozidiel nad 3,5 tony v nepravidelných intervaloch. Na základe interpelácie boli nariadené pravidelné kontroly, počas ktorých boli zistené priestupky riešené v zmysle zákona. Tieto kontroly budú vykonávané aj naďalej.