Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 14.09.2011 - 12:19  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 12:22  //  zobrazené: 1789

O všetkých vedúcich zamestnancoch mesta, poslancoch mestského zastupiteľstva, vedúcich zamestnancoch mestského úradu, mestských organizácií a ďalších osôb

číslo: I16/2011

Požadované informácie: podľa § 9, ods. 3, písm. a), b), c), d), e) a g) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení o všetkých vedúcich zamestnancoch mesta, poslancoch mestského zastupiteľstva, vedúcich zamestnancoch mestského úradu, mestských organizácií a ďalších osôb, ktorých sa predmetné ustanovenia zákona o slobode informácií týkajú (ďalej len „dotknuté osoby“) a ktorí sú alebo boli dotknutými osobami vo vzťahu k mestu k 31. 12. 2010.

Mesto Šaľa e-mailom zo dňa 10. mája 2011 zaslalo žiadateľovi výzvu na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie, nakoľko žiadosť neobsahovala zákonom predpísané náležitosti.

Vzhľadom k tomu, že žiadateľ ani napriek výzve nedoplnil do žiadosti všetky zákonom predpísané náležitosti v stanovenej lehote, mesto Šaľa žiadosť odložilo.