Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 31.05.2010 - 09:25  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:17  //  zobrazené: 1945

O umiestňovaní reklamných zariadení v meste Šaľa

číslo: I09/2010

Podmienky pre umiestňovanie veľkoplošných reklamných zariadení v súlade s podmienkami záväznej časti územného plánu mesta Šaľa, zmeny a doplnky č. 1 a č. 2, máj 2008, sú nasledovné:

1. na území Priestorovo – funkčnej (PF) Časti Šaľa – centrum, PF Časti Veča – centrum a PF Časti Nová Veča centrum nie je  prípustné umiestňovať a  povoľovať zariadenia reklamy ako samostatné objekty (bilboardy) alebo dodatočne umiestnené zariadenia reklamy na stavebné objekty; na vyhradených miestach je možné umiestniť informačné tabule mesta s výmerou ich plochy do 2 m2.

2. Na ostatnom zastavanom území mesta je prípustné umiestňovať a povoľovať zariadenia reklamy ako samostatné objekty (bilboardy) s výmerou ich plochy do 3m2 .

Žiadateľ: Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky