Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.03.2021 - 14:11  //  aktualizácia: 17.03.2021 - 14:12  //  zobrazené: 1046

O stave realizácie projektu WiFi4EU (všeobecné informácie). Ak bol projekt už zrealizovaný, kde sa nachádzajú prístupové body siete WiFi4EU? V prípade, že projekt realizovaný nebol, uveďte dôvod.

číslo: I50/2020

Požadované informácie: o stave realizácie projektu WiFi4EU (všeobecné informácie).

Ak bol projekt už zrealizovaný, kde sa nachádzajú prístupové body siete WiFi4EU?

V prípade, že projekt realizovaný nebol, uveďte dôvod.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Stav realizácie projektu Wifi4EU je ten, že projekt je stále v realizácii.

 

Doteraz boli vykonané nasledovné úkony:

  • Uznesením č.1/2020 – IX. zo dňa 6. februára 2020 Mestské zastupiteľstvo v Šali schválilo plán verejného obstarávania na rok 2020 (v pláne VO na rok 2020 bola zaradená aj táto zákazka)
  • Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená na internetovej stránke verejného obstarávateľa  (zverejnená na: https://sala.sk/esam/verejne-obstaravanie/zakazky-s-nizkou-hodnotou,    konkrétne: https://sala.sk/data/esam/pp/f377-1-1.zip.)
  • Po zverejnení výzvy boli zaslané výzvy 8 záujemcom emailom 6.7.2020. Termín na predloženie ponúk bol do 15.7.2020 do 10.00.

Do termínu boli predložené 2 ponuky.

            Uvedená zmluva o dodaní tovarov nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po jej
            zverejnení teda 1.9.2020 a teda dodanie tovarov  s montážou sa musí uskutočniť do
            4 mesiacov, teda do 31.12.2020.

  • Výsledok verejného obstarávania ako aj samotná zmluva o dodaní tovarov s montážou č. 422/2020 k realizácii projektu: „WiFi4EU“,  bola prerokovaná v mestskom zastupiteľstve dňa 24.9.2020.

 

Predmetom dodania podľa zmluvy 422/2020 budú:

Externé AP

1)         Park Vlčanská ul.– Dolná ul.– 1 x  externé AP

2)         Autobusová zastávka Vlčanská ul. – 1 x  externé AP

3)         Autobusová stanica – 1 x  externé AP

4)         CMZ – zadná časť – pri CVČ-1 x externé

5)         Autobusová zastávka ul. P. Pázmaňa – 1 x externé

6)         Pribinovo námestie – cintorín Veča – 1 x  externé AP

7)         Okolie Centra občianskej vybavenosti – 1 x externé AP

8)         Základná umelecká škola – Hlavná ul. 1 x externé AP

9)         Vnútroblok Slnečná ul. – 1 x  externé AP

 

Interné AP

1)         Mestská športová hala – 2 x interné AP

2)         SD Večierka – 1 x  interné AP

 

Po dodaní a nainštalovaní prístupových bodov ( aktuálne väčšia časť AP je nainštalovaná)  do konca  tohto roka, následne prebehne ešte skúšobná prevádzka.

Podľa oznámenia zverejneného dňa 4. mája 2020 na stránke: https://ec.europa.eu Európska komisia predĺžila pôvodný termín  18 mesiacov od podpisu grantovej zmluvy o ďalších 8 mesiacov na realizáciu inštalácií z dôvodu pandémie koronavírusu.