Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.02.2022 - 08:47  //  aktualizácia: 16.02.2022 - 08:47  //  zobrazené: 1238

O projekte „Revitalizácia lesoparku“, konkrétne: spôsob výberu zhotoviteľa architektonickej štúdie a dokumentácie pre územné povolenie

číslo: I05/2022

Požadované informácie: o projekte „Revitalizácia lesoparku“, konkrétne: spôsob výberu zhotoviteľa architektonickej štúdie a dokumentácie pre územné povolenie.

 

 

Sprístupnené informácie:

Spôsob výberu zhotoviteľa bol realizovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 Interného predpisu mesta Šaľa - Smernica mesta Šaľa o verejnom obstarávaní.