Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 13.08.2021 - 08:20  //  aktualizácia: 17.08.2021 - 09:09  //  zobrazené: 2000

Navštívte tematické ihriská postavené v rámci projektu CULTPLAY

Letný čas je časom na zážitky a poznávanie nových miest. Jednou z možností je vybrať sa na poznávanie pamiatok, ktoré boli inšpiráciou pre vybudovanie siete tematických ihrísk v rámci projektu CULTPLAY, v rámci ktorého deväť miest spoločne ponúka pre rodiny netradičnú formu zábavy spojenú s možnosťou niečo sa aj naučiť o priľahlých mestách. Interaktívne detské ihriská CULTPLAY ponúkajú možnosť nielen možnosť herného využitia parkov, získania pekných zážitkov, ale objavovaním ďalších parkov aj obsažnej zábavy za pomoci moderných technológií. Okrem toho ponúkajú inšpiráciu navštíviť originálne historické pamiatky, na základe ktorých boli ihriská postavené.

Šaľania už druhým rokom majú možnosť užívať tematické ihrisko ako repliku historickej pamiatky kláštora MAJK v Maďarsku. Kláštor sa nachádza v blízkosti mesta Oroszlány.  Lesmi a priľahlými jazerami obklopený pustovnícky rehoľný rád, ktorý je v Európe unikátnou barokovou pamiatkou. Kláštorný komplex pozostáva zo sedemnástich pustovníckych domov, kostolnej veže a budovy kláštora. Pustovňu založil v roku 1733 József Esterházy a daroval jej 1200 akrov pôdy, spolu s jazerami a mlynmi. Rehoľný rád vznikol už skôr, a to po uzavretí Szatmárskeho mieru v roku 1711. Uzavretím dohody o mieri bol totiž ukončený tzv. Rákócziho boj za nezávislosť a kláštor rehoľného rádu Kamaldulov, tzv. nemých mníchov, bol ako symbol umlčaných postavený z dobrovoľných darov a príspevkov. Komplex budov rádu navrhol rakúsky architekt Franz Anton Pilgram. Základy kostola boli položené v roku 1753 a k základom bola položená aj ryba ako symbol mlčanlivosti. Stavba bola dokončená v roku 1770, ale z pôvodne plánovaných dvadsiatich pustovníckych obydlí bolo dokončených iba sedemnásť. Domy boli postavené z darov Rákóczimu verných maďarských šľachtických rodov, na znak čoho sú na priečelí budov umiestnené ich rodové erby. V roku 2016 bola dokončená celková rekonštrukcia kláštorného komplexu, a to vonkajšia obnova budovy kláštora, pivnice a prízemia ako aj pamiatková reštaurácia bylinkárne nachádzajúcej sa na povale budov. Okrem toho bola obnovená výzdoba vnútorného dvora budovy Foresteria a boli reštaurované fresky bývalého refektória. Ďalšie časti kláštora budú obnovené v blízkej budúcnosti.

 

 

http://nöf.hu/hu/

Vizualizácia:

Tematické ihrisko v Šali bolo slávnostne otvorené 30. septembra 2019. Nachádza sa v areáli zimného štadióna, Váhová ul. 17, Šaľa.

 

Ďalšie tematické ihrisko nájdete cestou zo Šale smerom na juh. V meste Nové Zámky bolo postavené tematické ihrisko ako replika historickej pevnosti v Nových Zámkoch.  Slávnostne bolo odovzdané do užívania 4.6.2021 a nachádza sa na Nábrežnej ul. v blízkosti hrádze. GPS súradnice47.97858265889779, 18.16853824614131

          

Ako sa píše na stránkach mesta prvú novozámockú pevnosť dal vybudovať ostrihomský arcibiskup Pavol Várday, aby po obsadení Ostrihomu Osmanmi ochránil územia patriace k Ostrihomskému arcibiskupstvu. Druhá, moderná renesančná pevnosť bola postavená v močaristom teréne na pravom brehu rieky Nitry v rokoch 1573-1580. Novú pevnosť projektovali talianski architekti Ottavio a Giulio Baldigarovci. Pevnosť mala pravidelný šesťuholníkový pôdorys s mohutnými ušnicovnými bastiónmi pre delostrelectvo. Hradby boli po celom obvode obohnané širokou vodnou priekopou, ktorá bola napojená na rieku Nitru. Nové Zámky sa stali centrom protitureckej obrany na západnom Slovensku v 16. a na začiatku 17. storočia. Po úplnom dobudovaní sa Nové Zámky považovali za jednu z najlepších pevností Habsburskej monarchie. O význame pevnosti svedčí i niekoľko osmanských útokov, ktoré pevnosť prežila za poldruha storočia. Hrad bol v roku 1685 po 22-ročnej osmanskej nadvláde oslobodený. Žiaľ, väčšina pamiatok po Turkoch bola zničená. Hrad posledný raz opravovali v roku 1705 pod dozorom vojvodu Bercsényiho. Na príkaz Karola III. v roku 1724-1725 novozámocký hrad zbúrali. Tým sa skončila jeho 150-ročná strategicko-historická úloha. Väčšina bastiónov má dodnes výraznú formu, ktorá umožňuje identifikáciu ich polohy.

Ďalšou zastávkou je tematické ihrisko v meste Kolárovo, ktoré vzniklo ako podobizeň starej pevnosti v Tate.

GPS súradnice: 47.91476055036595, 17.995474944785528

Tematické ihrisko bolo slávnostne odovzdané do užívania 23.6.2021 a nachádza sa na Školskej ulici pri športovej hale, Kolárovo. Ihrisko sa nachádza na okraji parku neďaleko hrádze.

Stará pevnosť v Tate  - hrad v meste Tata v Maďarsku nesie architektonické prvky a historické peripetie šiestich storočí. Je to čiastočne kvôli jeho geografickej polohe, čiastočne kvôli zmene jeho funkcie a myšlienok majiteľov. V zámku, ktorý sa týči na brehu Starého jazera v Tate od roku 1954, sídli Múzeum Kuny Domokos, v ktorom sa v súčasnosti nachádza osem stálych a niekoľko dočasných expozícií, ktoré sa pravidelne počas roka menia. Múzeum čaká na školské skupiny s najrozmanitejšími múzejnými pedagogickými aktivitami.

Ďalšou zastávkou smerom k hraniciam je tematické ihrisko v meste Hurbanovo., ktoré bolo postavené ako zmenšenina banského múzea v Oroszlányi.

Banské múzeum Oroszlány sa nachádza v bezprostrednej blízkosti kláštora Kamaldulov. Inštitúcia, obnovená vo všetkých svojich častiach, funguje od roku 2001 na šachte XX a ukazuje návštevníkom maďarskú ťažbu uhlia druhej polovice 20. storočia. Expozícia v hlavnej budove ukazuje vznik banských závodov ťažby uhlia v meste Oroszlány, ktorá funguje od roku 1937. Vo výstavnom priestore v budove je v pôvodnom stave možné vidieť aj dispečing, banský magisterský úrad a dozorný úrad prepojené s operatívnym riadením výroby. Expozícia prináša informácie o zvláštnostiach záchrany v bani, banskej geodézie a banskej geológie, ukazuje jej nástroje, vzorky minerálov a hornín. V „bani“ (múzejnom sklade) múzea vybudovaného na výstavné účely môže byť podzemie, „banské podmienky“ využité na štúdium pracovísk produkujúcich uhlie, banskej dopravy a elektrického zariadenia na zásobovanie elektrickou energiou. Zoznámenie sa s „baňou“ s dĺžkou 80 m a 320 m2 poskytuje „skutočný“ zážitok z ťažby. V areáli múzea je možné vyskúšať fungujúcu banskú železnicu, z rozhľadne si pozrieť panorámu Vértes a na odvážnejších návštevníkov čaká aj úniková miestnosť.

Ihrisko v Hurbanove stvárňujúce banské múzeum v Oroszlányi bolo slávnostne odovzdané 10.5.2019 a nachádza sa vo vnútrobloku sídliska Komenského 1896/9, Hurbanovo.

  

Na Slovensku je posledným tematickým parkom smerom na juh postavený v meste Komárno. Symbolizuje Komáromskú hviezdnu pevnosť.

Na pravom brehu, naproti Starej pevnosti, postavili najprv zemný val Svätého Petra v lete v roku 1586. Následníka tohto valu postaveného už z kameňa poznáme ako Dunajské predmostie alebo Hviezdna pevnosť. Práve Hviezdna pevnosť zabezpečila v roku 1809 ochranu mesta pred Napoleonským vojskom zo smeru Újszőny. Stredoveké mesto malo rušný trh, prievoz a prístav. Na pochvalu týchto cností 1. apríla 1265 kráľ Béla IV. daroval mestu Komárom tie isté práva, ktoré užívali občania mesta Buda. V XV. storočí slúžila pevnosť kráľovi Matejovi a kráľovnej Beatrix ako obľúbené miesto pre odpočinok. Pevnosť počas protitureckých bojov slúžila ako pohraničný hrad, a ochraňovala aj Viedeň. Aby zabezpečili prechod z pevnosti na náprotivný breh Váhu a Dunaja, v roku 1586 vybudovali dva predmostia zo stĺpov.

Históriu a konečnú realizáciu komárňanského pevnostného systému určili turecké a neskôr napoleonské vojny. Dnešná podoba vznikla vďaka rakúskemu cisárovi a uhorskému kráľovi Františkovi I., ktorý v roku 1809 nariadil, aby sa tu postavila najväčšia pevnosť ríše s kapacitou pre dvestotisícové vojsko. Práce výstavby sa začali ihneď a trvali až do roku 1877. Ich výsledkom sa stal komárňanský pevnostný systém, ktorého severno-komárňanskými článkami sú Stará a Nová pevnosť, Vážske predmostie, Palatínska línia a Vážska línia, juho-komárňanskými článkami sú Dunajské predmostie (hviezdna pevnosť), Igmándska pevnosť a Monoštorská pevnosť.

Tematické ihrisko stvárňujúce komáromskú hviezdnu pevnosť bolo slávnostne odovzdané do užívania  29. júna 2021 (utorok) a nachádza sa  na ulici Vnútorná okružná 19, Komárno – pri Termálnom kúpalisku.

 Prvou zastávkou za hranicami v meste Komárom vzniklo tematické ihrisko ako replika Komárňanskej starej a novej pevnosti. Ide o najväčšiu historickú pamiatku mesta Komárno - národnú kultúrni pamiatku "Pevnosť". Tento jedinečný objekt je súčasťou najrozsiahlejšieho pevnostného systému v strednej Európe, ktorý sa rozkladá na území Slovenskej republiky a Maďarska.

Najstaršia časť, tzv. Stará pevnosť, bola postavená v 16. storočí na mieste stredovekého hradu. V 17. storočí bola rozšírená o tzv. Novú pevnosť. Po tom, čo ňou otriasli dve silné zemetrasenia v 18. storočí, stratila Pevnosť svoj vojenský charakter. Avšak, v dôsledku vojenských ťažení francúzskeho cisára Napoleona I., bola na začiatku 19. storočia obnovená, modernizovaná a rozšírená na najrozsiahlejší pevnostný systém Rakúsko-Uhorska, ktorý mal v prípade potreby pojať až 200.000-ovú armádu.

Svoju vojenskú funkciu si Pevnosť zachovala aj po zániku Monarchie, až do roku 2003, kedy sa stala majetkom Mesta Komárno. Od tej doby sa postupne obnovuje a jej brány sú otvorené širokej verejnosti počas celého roku.

 

Tematické ihrisko v Komárome bolo slávnostne odovzdané do užívania  26. júna 2020 a nájdete ho na adrese  Jókai liget (Sport utca 42, 2900 Komárom, Maďarsko) GPS súradnice: 47.74580793655674, 18.12544160178249.

Ďalšou zastávkou na ceste poznávania je tematické ihrisko v meste Kisbér, ktoré bolo  odovzdané do užívania 28. mája 2021. Bolo postavené ako zmenšenina kolárovského dreveného mostu. Krytý drevený most, ktorý vedie ponad Malý Dunaj je vďaka svojej dĺžke (86 metrov) považovaný za jeden z najdlhších celodrevených riečnych mostov v Európe. Zaujímavý nie je len most samotný ale aj jeho okolie. Tak napríklad hneď vedľa nájdete ďalší unikát, technickú pamiatku - plávajúci vodný mlyn. Vo vodnom mlyne sa nachádza Múzeum vodného mlynárstva.

 

Tematické ihrisko v Kisbéri sa nachádza sa na adrese: Tópart utca 2, 2870 Kisbér Maďarsko.

Zostávajúce ihriská sa ešte dokončujú. Do konca roka 2021 bude odovzdané aj ihrisko v družobnom meste Oroszlány, kde bude replika Šalianskeho renesačného kaštieľa. V meste Tata bude postavený mlynský park, ktorý  bude pozostávať z makiet nasledovných mlynov: kolárovský mlyn, mlynov v Tate (tóvárosi, öreg kalló, pötörke).

Veríme, že ste si našli inšpiráciu na návštevu niektorej z historických pamiatok, ktoré slúžili ako vzor pre vytvorenie ich replík v podobe tematických parkov pre deti.

Viac informácií nájdete na www.cultplay.eu

 

 

.

Budujeme Partnerstvá

Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme

www.skhu.eu

 

 

Výstavba tematických ihrísk a uskutočnila v rámci projektu s názvom

 ,, CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických parkov,

 inovatívne použitie kultúrneho dedičstva  

realizovaného z programu cezhraničnej  spolupráce

 INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko

 

Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskej únie

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: fotografie pôvodné a vizualizácie www.cultplay.eu

Fotografie postavených ihrísk ( okrem  ihriska v Kisbéri) – autor článku