Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 18.02.2022 - 09:35  //  aktualizácia: 18.02.2022 - 09:36  //  zobrazené: 888

Návrh do plánu opráv ciest mesta Šaľa pridať úseky

predkladateľ: Marek Molnár

Vec

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 3. februára 2022

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 03. 02. 2022,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

 

„Do plánu opráv ciest mesta Šaľa pridať úseky:

  • vstup do garáží cestu od Letnej ulice po ulicu Vavra Šrobára,
  • ulicu Vavra Šrobára.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Plán opráv zahrňuje všetky nezrekonštruované miestne komunikácie a vykonáva sa na jar po zimnej údržbe. Napriek tomu boli niektoré poškodenia na ul. V. Šrobára opravené pomocou studenej asfaltovej zmesi.

 

 

S pozdravom

 

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností