Domov   >  Kultúra
publikované: 31.03.2020 - 14:17  //  aktualizácia: 31.03.2020 - 14:49  //  zobrazené: 1448

Zapojte sa do súťaže a vyhrajte!

Keďže činnosť školských a kultúrnych zariadení je obmedzená, Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Šali chce byť nápomocná pri zmysluplnom trávení voľnočasových aktivít detí aspoň na diaľku. Rozhodli sme sa vyhlásiť niekoľko súťaží. 

Nakresli dominantu mesta

Súťaž je určená prioritne pre žiakov ZŠ (prvý aj druhý stupeň) ale zapojiť sa môžu samozrejme aj ostatné vekové kategórie. Nakreslite alebo namaľujte akoukoľvek technikou ktorúkoľvek dominantu mesta. Obrázok potom odfotografujte mobilom a pošlite (alebo rodičia) mailom. Nezabudnite napísať svoje kontaktné údaje a vek. Práce uverejníme na sala.sk. Najlepší z vás dostanú upomienkové predmety od mesta Šaľa. Termín je do 15. apríla 2020.

Najkreatívnejšie rúško

Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie. Vyrobte čo najkreatívnejšie (funkčné) rúško, fotografiu pošlite opäť mailom. Termín je takisto do 15. apríla 2020.

Fotografie s prácami posielajte na adresu miroslavdemin@gmail.com

Súťažíme o sadu takýchto predmetov!

Komisia kultúry a cestovného pri MsZ v Šali

PS: Ak máte núdzu o nápady na aktivity s deťmi, divadelníci vám poradia niekoľko zábavných hier. Články s námetmi nájdete na: https://www.divadloasi.sk/aktuality/