Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 15.06.2016 - 16:52  //  aktualizácia: 15.06.2016 - 16:52  //  zobrazené: 604

Na akom fóre, kedy, kde a na základe koho požiadavky a kto rozhodol o osadení zatrávňovacích kociek

číslo: I9/2016

Požadované informácie:

 

Na akom fóre, kedy, kde a na základe koho požiadavky a kto rozhodol o osadení zatrávňovacích kociek na ul. B. Nemcovej č. 10 a 12 pre získanie 10 parkovacích miest?

Kto v prípade nepredvídanej poruchy prevezme zodpovednosť a na koho náklady bude oprava realizovaná?

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 

K uvedeným úpravám dochádza vo viacerých lokalitách mesta Šaľa na základe požiadaviek občanov a potreby riešenia statickej dopravy v meste. Uvedená plocha bude upravená z rozoberateľnej vegetačnej dlažby, ktorá bude umožňovať odstavenie motorových vozidiel. Z dôvodu enormného nárastu statickej dopravy dochádza k nedovolenému odstavovaniu vozidiel na miestach, ktoré na to nie sú určené. Následne, po úprave, sa bude prísnejšie pristupovať ku kontrole dodržiavania parkovania.

 

V uvedenom úseku vedie betónové kanalizačné potrubie, ktoré sa nachádza mimo spevnenej plochy, identicky ako pri susediacich parkovacích miestach. Prejazd zásobovacích vozidiel nemá vplyv na poškodenie kanalizácie, poškodená je kanalizačná prípojka k prevádzke COOP JEDNOTA a vedúca   predajne    bola  o tomto    probléme   už    niekoľkokrát    informovaná.

Kanalizačné prípojky až po hlavné kanalizačné potrubie má v správe vlastník nehnuteľnosti, ktorým je COOP JEDNOTA  a je povinný uvedené poškodenie opraviť na vlastné náklady.

 

Opravy hlavného kanalizačného potrubia vykonáva Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., pobočka Šaľa.