Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.10.2020 - 11:38  //  aktualizácia: 09.10.2020 - 11:38  //  zobrazené: 1184

Môže mesto zabezpečiť vyčistenie chodníkov a krajnice na ceste vedúcej od budovy železničnej stanice po železničné priecestie smerom na Diakovce za využitia oranžových čistiacich áut?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 24. septembra 2020

 

 

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 09. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Môže mesto zabezpečiť vyčistenie chodníkov a krajnice na ceste vedúcej od budovy železničnej stanice po železničné priecestie smerom na Diakovce za využitia oranžových čistiacich áut?
 2. Môže mesto doplniť ešte jeden malý smetný kôš na ceste od železničnej stanice po železničné priecestie?
 3. Môže mesto vymeniť nefunkčnú zle rozoznateľnú dopravnú značku označujúcu vzdialenosť od železničného priecestia za novú?
 4. Mohlo by mesto vyplniť diery pod tromi parkovými lavičkami v centre mesta pred ČSOB bankou drobnou štrkovou drťou?
 5. Mohlo by mesto pokosiť vysokú burinu popri chodníkoch v lesoparku pri dopravnom moste aspoň vo vzdialenosti 1 m od chodníka?“ 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Čistiace autá pravidelne čistia uvedenú cestu, naposledy dňa 30. 09. 2020, avšak burinu na krajnici nevedeli vyčistiť, preto boli dňa 01. 10. 2020 vyčistené krajnice pracovníkmi firmy Capital Pro s.r.o.

 

 1. Malú smetnú nádobu presunieme z inej lokality, nakoľko momentálne nové nemáme.

 

 1. Dopravné značenie je objednané a po doručení bude okamžite vymenené.
 2. Vašu požiadavku zrealizujeme v najbližšom období.
 3.  

 4. Mesto zabezpečí pokosenie lesoparku do konca októbra 2020.
 5.  

   

  S pozdravom

   

   

   

   

   Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

   

   

   

   

   

   

   

  Vypracoval:

  Helena Kysučanová, referent dopravy a technických činností

  Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

  Ing. Gabriela Braníková, referent životného prostredia