Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.11.2017 - 10:19  //  aktualizácia: 23.01.2018 - 07:49  //  zobrazené: 14220

MESTSKÝ ÚRAD presťahovaný!

MESTSKÝ ÚRAD je presťahovaný

pracoviská sú na týchto adresách:


DOM KULTÚRY  ul. SNP  vchod B

- STAVEBNÝ ÚRAD
  tel.: 031/770 5985, 770 6502
- REFERÁT SOCIÁLNYCH VECÍ
  tel.: 031/770 6503, 770 6504,701 2901
- REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
0911 500 060, 0918 248 690
- ODBOR ORGANIZAČNÝ a SPRÁVNY
 tel.: 031/770 6503

ZŠ s MŠ s vyuč. jazykom maďarským P. Pázmánya,  ul. Pazmáňa č. 48

- MATRIKA
tel. 031/770 5983
- EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
tel. 031/770 5983
- OSVEDČOVANIE LISTÍN, PODPISOV
tel. 031/770 5984,
- POKLADŇA
tel. 031/770 5984,701 2911

BUDOVA na ul. PARTIZÁNSKA 20

(oproti Salamonu)
- KANCELÁRIA PRIMÁTORA
- KANCELÁRIA PREDNOSTKY
- PRÁVNIK MESTA
- PODATEĽŇA
- ODDELENIE STRATÉGIE a KOMUNÁLNYCH ČINNOSTÍ
- DOPRAVNÝ REFERÁT
- ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU MESTA
- ODDELENIE EKONOMIKY A PODNIKANIA

ústredňa: 031/770 5981-2,
               031/770 2353,
               031/770 2351,
               031/770 2931,
               031/771 5494,
               031/702 0005,
               031/702 0006
fax :        031/770 6021


ZŠ J. C. Hronského, ul. Krátka2

- SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD
tel.: 031/770 5988, 031/701 5962

 

Mestský úrad pracovisko Partizánska 20 Šaľa

ústredňa:   031/770 5981-2,

                   031/770 2353,

                   031/770 2351,

                   031/770 2931,

                   031/771 5494,

                   031/702 0005,

                       fax:           031/702 0006

 

KLAPKY

103 –   Mgr. Jozef Belický, primátor

116 –   Ing. Jana Nitrayová, prednostka

111 –   Ing. František Čibrik, Miroslav Poliček,

113 –   Mgr. Kollerová Erika, Ing. Čižmáriková Martina

122 –   Marián Záhoran, Mgr. Martin Fabián, Gabriela Kováčová

123 – Mgr. Bartíková Miloslava, Drahomíra Fábiková, Mária Szabová, Ing. Božena        Tóthová

125 –    Ľuboš Jaroš

132 –   JUDr. Anna Torišková

204 –     Ing. Jana Kováčiková, Iveta Danovičová, Adriana Nagyová

208 –   Ing. Gabriela Nožičková, Mgr. Jana Belovičová, Štefánia Godeková, Mária Juhosová

210 –   Andrea Vnuková, Jaroslava Zábojníková

217 –   Ing. Elena Matajsová, Ing. Zuzana Hrubá

218 –   Ing. Alena Kiácová

220 –   Ing. Eliška Vargová, Ing. Petra Szalayová

             228 – JUDr. Margita Pekárová, Mgr. Miloš Kopiary

             220 – Ing Vargová, Ing. Szalayová

 

Služobné mobilné telefónne čísla pracovníkov MsÚ

+421908995956

Mgr. Jozef  Belický

+421908995966

PaedDr. Danica Lehocká

+421911328431

Ing. Nitrayová Jana

+421903286330

Mgr. Krokavec Peter

+421911551187

Ing. Botka František

+421918991527

JUDr. Torišková Anna

+421911774540

Ing. Sedliačiková Alžbeta

+421915894155

Ing. Bc. Boháčová Ľuba

+421905409304

Ing. Čibrik František

+421911500061

Ing. Kiácová Alena

+421917106055

Mgr. Lukačovičová Eva

+421911500063

JUDr. Pekárová Margita

+421905585626

Mgr. Kollerová Erika

+421911727871

Poliček Miroslav

+421903649933

Ing. Vargová Eliška

+421918248298

Ing. Čižmáriková Martina

+421911551190

Ing. Matajsová Elena

+421911550183

Kováčová Gabriela

+421911550184

Szabová Mária

+421911550185

Jobbágy Michal

+421911647353

Kysučanová Helena

+421911653125

Cintorín Šaľa

+421911608398

Rácz Jaroslav

+421917647978

Mgr. Ľudovít Hlavatý

+421911712143

MsKS

+421903327709

Jaroš Ľuboš

+421911500060

Ing. Braníková Gabriela

+421918248532

Boltenkov Alexander

+421918249314

Zahoran Marián

+421918248690

Ing. Haládiková Edita

+421918248427

Ing. Hrubá Zuzana

+421918248966

Mgr. Martin Fabián