Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 22.03.2019 - 07:59  //  aktualizácia: 22.03.2019 - 08:01  //  zobrazené: 513

Malí kreatívci z MŠ 8. mája

Naši šikovní škôlkari už vedia, koľko pekných vecičiek sa dá vyrobiť z hliny. Naposledy z neho spravili darčeky pre mamičky, ktoré budú vypálené v keramickej vypaľovacej peci. Detičky navštívili klub keramikárov v KS Večierka.

Materská škola 8. mája nadviazala spoluprácu s kultúrnym strediskom Večierka, cieľom ktorej je vzájomná poradenská činnosť (výmena skúseností), kvalifikovanejšie, efektívnejšie, rýchlejšie vzájomné koordinovanie riešenia úloh spoločného záujmu (poskytovanie vzájomnej pomoci) a účasť na podujatiach podľa dohovoru.

Spolupráca sa pre deti začala príležitosťou modelovať z hliny (darčeky pre mamičky), ktoré budú vypálené v keramickej vypaľovacej peci. V priebehu dopoludnia nadobudli poznatky o hline, dozvedeli sa, čo z nej vieme vyrobiť, pospomínali  predmety z hliny, ktoré už videli, držali, spoznali vlastnosti hliny a zoznámili sa s remeslom hrnčiarstva. Pod odborným dohľadom aktívnych dievčat z klubu keramikárov kultúrneho strediska Večierka - Ingridky a Ivetky, zhotovili srdiečka pre mamičky trhaním, miesením, vaľkaním.  Vykrajovali srdiečka, odtláčali tvary, nalepovali ich nanesením šlikru štetcom, odtláčali čipky, gombíky, stužky, rôzne tvary a materiály. Keramické srdiečka  odovzdajú deti mamičkám.

Veríme, že sa v budúcnosti bude spolupráca naďalej aktívne rozvíjať a prinesie naším najmenším veľa nových zážitkov a skúseností.

 

(Zdroj: MŠ 8. mája, Judita Nagyová, Ingrid Filová, Žaneta Gužíková)