Domov   >  Kultúra
publikované: 28.04.2021 - 14:02  //  aktualizácia: 28.04.2021 - 17:20  //  zobrazené: 2707

LAUREÁTI OCENENIA TVORIVÝ ČIN ROKA 2020

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Šali na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí 27. apríla 2021 rozhodla o laureátoch 8. ročníka prestížneho ocenenia Tvorivý čin roka za rok 2020.

Na základe návrhov, ktoré bolo potrebné poslať do konca decembra členovia komisie hlasovaním rozhodli nasledovne:

Cenu v kategórii divadlo získa Jana Feketeová (za stvárnenie postavy dozorkyne v autorskom predstavení Divadla Asi Eli, Eli, lama sabachtani)

Cenu v kategórii film získavajú manželia Miroslav a Magdaléna Bartovicovci za filmové a fotografické prezentácie divadelných súborov, mestských podujatí, podujatí CVČ. Manželia aktívne participujú aj na krátkych filmoch cyklu Spoznaj svoje mesto.

Cenu v kategórii publicistika získa Michaela Harabišová, za novinársku prácu, mapovanie príbehov v rozhovoroch a reportážach o obyvateľoch mesta v časopise Slovo Šaľanov. V tejto kategórii získa ocenenie aj Michael Zemko, autor románu „Dobrodružstvá Joea Cartera“. Študent osemročného gymnázia napísal viac ako 250 stranový príbeh plný fantázie a dobrodružstva.

Cenu v kategórii folklór, za choreografiu a spracovanie ľudových zvykov pod názvom Rok so šalským gazdom, získa Slavomír Ondejka.

Cenou v kategórii propagácia mesta budú ocenení pracovníci MsKS, ktorí tvoria náučný cyklus Spoznaj svoje mesto. Za organizáciu náučných podujatí cenu v tejto kategórii dostanú aj členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Šaľa.

Cenou v kategórii výstavy komisia odmení  Marcelu Kisteleki Svrčkovú za prezentácie prác „Pod rúškom“ v Mestskej knižnici J. Johanidesa. V tejto kategórii budú ocenení aj autori Medzinárodnej konferencie s výstavou o divadelníctve v Šali a regióne, ktorá je nainštalovaná v renesančnom kaštieli.

V kategórii Mimoriadne ocenenie za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti umenia komisia rozhodla, že výnimočne ocení viac laureátov.  Ceny v tejto kategórii za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry získajú fotograf Milan Pospiš, divadelný režisér Roman Budai, hudobníčka a riaditeľka ZUŠ Nora Valentínová, speváčka a pedagogička ZUŠ Rita Záležáková, pedagogička Mária Hikkelová a riaditeľ CVČ Michal Malárik.

Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutoční pravdepodobne koncom júna. O presnom termíne bude komisia informovať neskôr.

-Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Šali-