Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.06.2017 - 15:50  //  aktualizácia: 21.06.2017 - 15:51  //  zobrazené: 2193

Komisia životného prostredia, verejného poriadku pozýva

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku
a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 28. 06. 2017  (streda) o 16,00 hod., v
zasadačke na prízemí MsÚ Šaľa.

Program:
1.      Úvod
2.      Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
3.      Predloženie priorít a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu
rozpočtu na rok 2018
4.      Žiadosť o nenávratný finančný príspevok "Revitalizácia vnútrobloku
sídliska Veča"
5.    Mikuláš Mikus - ponuka na odkúpenie verejného osvetlenia IBV Šaľa
"Dostihová dráha a technická    infraštruktúra" 
6.      Rôzne
7.    Záver.

 


 
RSDr. Peter Gomboš, v. r.
 
Predseda komisie

Prílohy