Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.05.2024 - 13:33  //  aktualizácia: 22.05.2024 - 13:34  //  zobrazené: 179

Komisia školstva pri MsZ V Šali pozýva, 04.06.2024

Vec: Pozvánka na zasadnutie KŠ

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

04.06. 2024 ( utorok ) o 15.30 hod.

vo veľkej zasadačke na 1. poschodí MsÚ

 

 

Program zasadnutia:

 

 

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Informácia o výsledkoch zápisu detí do MŠ
  3. Príprava VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
  4. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2024
  5. Plán investícií na rok 2025
  6. Aktuálne informácie
  7. Diskusia
  8. Záver

 

Tešíme sa na stretnutie s vami!

 

 

S pozdravom

 

 

V Šali, 20.05. 2024                                                                 Miloš Rehák, v. r.                                                                                                                     predseda KŠ