Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 14.09.2009 - 13:35  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:38  //  zobrazené: 1837

Koľko finančných prostriedkov mesačne/ročne, za obdobie rokov 2008, 2007, 2006 poskytlo mesto Šaľa (MsÚ) na slovo šalanov, internetová stránka mesta, publikačné materiály.

číslo: I25/2009

Požadované informácie:
Koľko finančných prostriedkov  mesačne/ročne, za obdobie rokov   2008, 2007, 2006  poskytlo mesto Šaľa (MsÚ) na:
 vydávanie periodika  Slovo Šaľanov
 tvorbu a prevádzku oficiálnej stránky mesta Sala  www.sala.sk
 podporu  súkromnej RTV KREA a podporu iných médií
 tvorbu a tlač akýchkoľvek propagačných materiálov tykajúcich sa mesta Šaľa
 kedy a komu boli finančné prostriedky poskytnuté a či ich poskytnutie  (jednotlivo) bolo odsúhlasené mestským zastupiteľstvom.

Sprístupnené informácie:
1. Mesto Šaľa neposkytlo za obdobie rokov 2008, 2007, 2006 žiadne finančné prostriedky na vydávanie periodika Slovo Šaľanov.

2. Tvorba oficiálnej stránky mesta Šaľa www.sala.sk  je od roku 2002 v činnosti mesta 
a vykonáva ju informatik, ktorý má okrem iných činností v náplni práce aj jej tvorbu
a rozvíjanie. Momentálne beží 5 verzia stránky, na ktorú neboli vynaložené žiadne  finančné prostriedky spojené s obstarávaním u nejakej externej firmy. Poplatok za doménu sala.sk je 22,90 Eur/rok (690,- Sk/rok) a  poplatok za hosting je 82,98 Eur/rok (2 500,- Sk/rok).

3. Mesto   Šaľa   neposkytlo   za   obdobie  rokov   2008,  2007,  2006   žiadne   finančné prostriedky na podporu súkromnej RTV KREA.
Na podporu iných médií mesto Šaľa poskytlo:

rok 2006
TVZ, s. r. o.   333 332,- Sk
Finančné prostriedky boli schválené v rozpočte mesta.

rok 2007
TVZ, s. r. o   541 671,- Sk
83 334,- Sk doplatené za rok 2006.
Finančné prostriedky boli schválené v rozpočte mesta.

rok 2008 
CETV, s. r. o.    300 000,-  Sk (9 958,18 Eur)
50 000,- Sk doplatené za rok 2008 v priebehu roka 2009.
Finančné prostriedky boli schválené v rozpočte mesta.

Ostatné informácie sú v prílohe tohoto článku.

Žiadateľ: Súkromné internetové noviny Seredonline

Prílohy