Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 20.03.2024 - 08:51  //  aktualizácia: 20.03.2024 - 08:52  //  zobrazené: 153

Informácia, že "ulica Krátka a M. R. Štefánika" sa budú zjednosmerňovať.

číslo: I13/2024

Požadované informácie citujeme:

„na prvom zastupiteľstve v roku 2024 odznelo, že "ulica Krátka a M. R. Štefánika" sa budú zjednosmerňovať. Poprosím sprístupniť dopravný projekt v el. podobe na uvedenú mailovú adresu. V prípade, ak nie je celý projekt v el. podobe, postačí sken/fotka zakreslenia nového značenia.“

Sprístupnené informácie:

Úprava dopravného režimu zjednosmernenie ulíc Krátka a M. R. Štefánika v Šali vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany A4.

Prílohy

Úprava dopravného režimu

(pdf - 239.86 kB)