Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 02.10.2019 - 12:50  //  aktualizácia: 11.10.2019 - 20:08  //  zobrazené: 1097

Ihrisko MAJK už môže využívať aj verejnosť

Mesto Šaľa v týchto dňoch slávnostne odovzdalo tematické ihrisko Majk, ktoré predstavuje repliku historickej pamiatky  nášho partnerského mesta Oroszlány. Po privítaní hostí a projektových partnerov otvoril podujatie folklórny súbor Šaľanček. Po jeho vystúpení sa všetkým prítomným prihovoril primátor Šale Jozef Belický: ,,Som veľmi rád, že sú tu dnes všetci tí, ktorí sa podieľali na príprave tohto projektu, od projekčnej kancelárie, cez stavebný dozor, cez realizátora stavby a ďalší ľudia, ktorí v tomto procese vykonali časť dobrej práce. Verím tomu, že si deti toto ihrisko užijú naplno.“ Po príhovore slávnostne prestrihli pásku primátor Šale Jozef Belický a riaditeľka Základnej školy Mátyása Hunyadiho v meste Oroszlány Mónika Mészárosné Fehérvári. Nakoľko ihrisko odovzdávali symbolicky deťom, strihať pásku pomáhal aj žiak miestnej Základnej školy s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským v Šali.

Po tomto slávnostnom akte sa na pódiu ešte predstavili svojím vystúpením aj žiaci zo Základnej školy s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským. Deti sa potom mohli vrhnúť na novučičké ihrisko, ktorého sa už nevedeli dočkať. Okrem toho sa mohli zapojiť aj do rôznych vedomostných, tvorivých, pohybových aktivít a súťaží. Tohto výnimočného podujatia sa okrem šalianskych detí zúčastnili aj deti z miest  niektorých projektových partnerov.

Tematické ihrisko Majk sa nachádza v areáli zimného štadióna. Po odovzdaní je teraz ihrisko dostupné i verejnosti, podľa upraveného prevádzkového času areálu v závislosti od sezóny:

marec – apríl               od 10.00 - 16.00 h.

máj -  jún                     od 10.00 - 17.00 h.

júl – august                  od 10.00 - 19.00 h.

september – október   od 10.00 -  18.00 h.

V tomto areáli mesto postupne plánuje vybudovať športovú a oddychovú zónu. ,,Máme tu umiestnený minigolf, ktorý slúži verejnosti, v zime Šaľania využívajú klzisko a teraz je tu už aj toto detské ihrisko, ktoré tu je pod ochranou. Všetky tieto faktory ovplyvnili výber lokality,“ doplnil primátor Šale Jozef Belický.

Bezpečné a moderné hracie prvky tematického ihriska Majk, poskytujú deťom zaujímavý priestor na hru. Ide o projekt ,,CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“ realizovaného v rámci INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko.

Parky "CULTPLAY" sú tematické parky, ktoré sa budú využívať ako detské ihriská, avšak ich súčasťou budú aj rozšírené informácie o ostatných atrakciách v partnerských obciach, dostupné formou internetovej aplikácie v 3 jazykoch (SK, HU, EN). Každý z parkov bude do pozornosti návštevníkom odporúčať iný park, lákajúc tak návštevníkov z jednej strany Dunaja na druhú.

Projekt okrem výstavby 9 tematických ihrísk, nákupu prenosného pódia obcou Svodín, organizovania 9 workshopov, 9 slávnostných odovzdaní tematických parkov má aj náučný charakter. Túto dimenziu ihriska budeme vedieť ukázať až po dokončení všetkých 9 tematických parkov. Dielo dotvorí tabuľa s náučným textom o historickej pamiatke Majk a taktiež tabuľa zobrazujúca všetkých 9 tematických parkov.

Tak ako v Šali vznikla replika historického kláštorného komplexu Majk, tak aj v meste Oroszlány zas vznikne replika šalianskeho kaštieľa. Podľa slov primátora Šale a podľa jeho zistených informácií, v Maďarsku už vykonali terénne práce a s jeho výstavbou začnú budúci rok: ,,Mali sme k dispozícii projektovú dokumentáciu aj s vizualizáciou. Bude to taktiež nádherné dielo. Každý Šaľan, ktorý príde do Oroszlányu a bude vidieť, že mu toto dielo niečo pripomína, veľmi rýchlo zistí, že je to náš kaštieľ zo Šale.“

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

K slávnostnému odovzdaniu ihriska Majk prispeli svojou prácou alebo svojimi produktami:

Ing. František Mrázik – Agropol; Študio-21 plus, s.r.o.; Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským; Základná škola Ľ. Štúra, Šaľa;  Stredná odborná škola – Szakközépiskola; Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Šali; FS Šaľanček; za čo im všetkým v mene detí srdečne ďakujeme.

(DH)