Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 02.03.2010 - 11:51  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:15  //  zobrazené: 2189

Formuláre, ktorý vedie na webovú stránku formulare.salaonline.sk. Na tejto webovej stránke zverejňujete súbory len vo formáte ZFO, pre ktorých otvorenie je potrebné používať software 602XML Filler.

číslo: I06/2010

Požadované informácie:

1. Vaše  mesto  na  svojej  webovej  stránke  www.sala.sk  uvádza odkaz na "Formuláre", ktorý  vedie  na  webovú  stránku  formulare.salaonline.sk.  Na  tejto webovej  stránke zverejňujete  súbory  len  vo  formáte ZFO, pre ktorých otvorenie je potrebné používať software 602XML Filler.
Dovoľujem  si  vás  požiadať  o  informáciu,  na  základe  akých konkrétnych dôvodov
a  podkladov  sa vaše mesto rozhodlo pre zverejňovanie formulárov pre občanov práve v špecifickom formáte ZFO (602XML).
2. Dovoľujem si vás požiadať o informáciu, aké iné formáty formulárov vaše mesto zvažovalo popri formáte 602XML, pri vyberaní vhodného formátu pre formuláre.
3. Dovoľujem   si   vás   požiadať   o   informáciu,  či  pri  výbere  formátu  602XML  pre zverejňovanie formulárov vaše mesto posudzovalo súlad tohto formátu so štandardami pre   informačné   systémy  verejnej správy,   ktoré  vydáva   Ministerstvo   financií  vo Výnose o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
4. Dovoľujem   si   vás  požiadať   o   informáciu,   či  pri  výbere  formátu  602XML  pre zverejňovanie  formulárov vaše mesto zohľadňovalo potrebu technologickej neutrality a  potrebu   možnosti  práce   s  týmto  formátom  na  rôznych  platformách  (v rôznych operačných systémoch).
5. Dovoľujem si vás požiadať o informáciu, či pri výbere formátu 602XML pre zverejňovanie formulárov vaše mesto zohľadňovalo Európsky rámec interoperability (EIF 1.0) z roku 2004, ktorý odporúča organizáciám vo verejnej správe v EÚ používať otvorené štandardy, pričom tento dokument definuje aj konkrétne požiadavky na otvorené štandardy.
6. Dovoľujem si vás požiadať o informáciu, či vaše mesto plánuje zverejňovať formuláre aj  v inom formáte, než je 602XML. Zároveň si vás dovoľujem požiadať o informáciu, v akom formáte popri 602XML plánujete formuláre zverejňovať a približne od akého termínu.

Sprístupnené informácie:

1. Tento formát je, podľa našich vedomostí, rozšírený, čo bol dôvod, prečo sme ho      zaviedli aj my.
2. Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie a ponúknutý nám bol tento formát, čo sme akceptovali.
3. Podľa informácií od dodávateľa ich formát spĺňa všetky potrebné štandardy.
4. Áno, formuláre sú použiteľné, podľa našich vedomostí, na rôznych platformách.
5. Nie, toto odporúčanie sme nekonfrontovali.
6. Zatiaľ nemáme v pláne používať iný formát.

Žiadateľ: Štefan Szilva, Bratislava