Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.11.2016 - 08:33  //  aktualizácia: 28.11.2016 - 08:34  //  zobrazené: 1641

POZVÁNKA NA VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č.1

Pozývam Vás na zasadnutie výboru mestskej časti č.1, ktoré sa uskutoční v
pondelok 28. novembra 2016 o 17:00 v kultúrnom dome na 2. poschodí v
kancelárii č. 206.
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh rozpočtu na rok 2017
3. Jednotlivé body mestského zastupiteľstva týkajúce sa mestskej časti č.1
4. Podnety od občanov a poslancov
5. Rôzne
6. Ukončenie
Ing. Róbert Andráši; predseda VMČ č.1