Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.06.2017 - 14:41  //  aktualizácia: 20.06.2017 - 14:41  //  zobrazené: 1624

POZVÁNKA NA VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č.1

Pozývam Vás na zasadnutie výboru mestskej časti č.1, ktoré sa uskutoční v
pondelok 26. júna 2017 o 17:00 v kultúrnom dome na 2. poschodí v kancelárii
č. 206.
Program:
1. Otvorenie
2. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018
3. Jednotlivé body 5. mestského zastupiteľstva týkajúce sa mestskej časti č.1
4. Podnety od občanov a poslancov
5. Rôzne
6. Ukončenie

Ing. Róbert Andráši
predseda VMČ č.1