Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.04.2017 - 14:25  //  aktualizácia: 13.04.2017 - 14:25  //  zobrazené: 1428

Komisia životného prostredia pozýva

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 19. 04. 2017  (streda) o 16,00 hod., v zasadačke na prízemí MsÚ Šaľa.

Program:
1. Úvod
2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
3. Informácia o priebehu projektu YIE – prevencia drogových závislostí
4. Rôzne
5. Záver.

 


                                                                                                  RSDr. Peter Gomboš, v. r.
                                                                                                      Predseda komisie