Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.12.2016 - 14:19  //  aktualizácia: 08.12.2016 - 14:19  //  zobrazené: 1759

Komisia školstva pozýva

Pozvánka na zasadnutie komisie

Srdečne Vás pozývame  na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

20. 12. 2016 (utorok) o 10.00 hod.
v zborovni ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

Program zasadnutia:
Pracovná časť:
1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
3. Spolupráca škôl a školských zariadení  v Šali
4. Aktuálne informácie
Slávnostná časť:
5. Kultúrny program
6. Spoločenské posedenie
7. Záver
Pozn. pre riaditeľov: K bodu 3 pripraviť krátku informáciu.

S pozdravom

                                    Ing. Marián Krištof
                              predseda komisie

Za správnosť: Mgr. Monika Hamarová
                       tajomníčka komisie