Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.11.2016 - 11:10  //  aktualizácia: 25.11.2016 - 07:57  //  zobrazené: 1877

Komisia školstva pozýva

Pozvánka na zasadnutie komisie školstva

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

30. 11. 2016 (streda) o 16.00 hod.

v zasadacej miestnosti MsÚ v Šali na prízemí.

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie

  2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia

  3. Správy o hodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení

  4. Žiadosť o pridelenie finančnej dotácie pre CVČ

  5. Aktuálne informácie

  6. Záver

 

 

Pozvaná: Ing. Erika Velázquezová, vedúca SŠÚ

 

S pozdravom

 

 

 

                                                                                                                   Ing. Marián Krištof                                                                                                                                       predseda komisie

Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová

                               tajomníčka komisie