Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.04.2017 - 09:00  //  aktualizácia: 20.04.2017 - 09:01  //  zobrazené: 1598

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu pozýva

Vážení hostia a  členovia komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu,
predseda Komisie  UPVD, Vás pozýva na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 24.4.2017 ( pondelok ) o 16.00 hod v Zasadačke na prízemí MÚ v Šali.

Program :   
1) BRM Development – Oboznámenie sa s Návrhom spôsobu nakladania s majetkom mesta - prevod pozemku na
ul. Fraňa Kráľa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre BRM 78 DEVELOPMENT s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď

2) Reklamné plochy v meste – Oboznámenie sa s Návrhom na vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemkov pre osadenie reklamných stavieb a smerových tabúľ, ich vybudovanie a zabezpečenie komplexnej starostlivosti o reklamné stavby a smerové tabule na území mesta Šaľa“.

3) Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného parku – Oboznámenie sa s Návrhom na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa
pod plánovanou stavbou „cyklotrasa do Dusla“