Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.01.2017 - 12:00  //  aktualizácia: 09.01.2017 - 12:01  //  zobrazené: 2140

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsÚ v Šali, ktoré sa uskutoční dňa 12. januára 2017 o 16,00 hodine v zasadačke na prízemí MsÚ Šaľa.

Program:

1. Otvorenie
2. Vyhlásenie najlepších športovcov mesta a okresu Šaľa za rok 2016 – návrhy komisie
3. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť športu
4. Rôzne