Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.11.2016 - 09:38  //  aktualizácia: 28.11.2016 - 09:39  //  zobrazené: 1661

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsÚ v Šali, ktoré sa uskutoční dňa 5. decembra 2016 ( v pondelok) o 16,00 hodine v zasadačke na prízemí MsÚ Šaľa.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Predložené projekty za rok 2016 – dotácie – Ing. Martina Čižmáriková
4. Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov za rok 2016 – Ing. Martina Čižmáriková
5. Elektronická registrácia športových klubov a OZ pôsobiace v oblasti športu na území mesta Šaľa – Ing. Martina Čižmáriková
6. VZN 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií – návrhy na zmenu - Michael Angelov
7. Rôzne
8. Záver

         Ing. Ivan Kováč
     predseda komisie

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková
              tajomník komisie