Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.12.2016 - 10:53  //  aktualizácia: 09.12.2016 - 10:54  //  zobrazené: 1846

Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa
uskutoční 13.decembra ( utorok ) 2016 o 16,00 h v dome kultúry.

 

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Odovzdávanie ocenení TČR 2016-zhodnotenie
4. Vianoce a Nový rok 2017 v činnosti MsKS – zástupca MsKS
5. Cestovný ruch- videofilm a brožúra o meste
6. Reprezentačný ples mesta- organizačné zabezpečenie – zástupca MsKS
7. Hodnotenie činnosti komisie za 2.polrok 2016
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie


Prizvaní:

- zástupca MsKS
- Ing.Čižmáriková, MsÚ Šaľa