Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.08.2016 - 13:42  //  aktualizácia: 25.08.2016 - 13:43  //  zobrazené: 1187

Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční 30. augusta 2016 (utorok) o 16,00 h v budove domu kultúry.

 


Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Vyhodnotenie kultúrneho leta 2016 – zást. MsKS
4. Návrh plánu činnosti komisie na 2. polrok 2016 – preds. komisie
5. Príprava výstavy o divadelníctve v Šali – Mgr. Demková
6. Kam v Šali – september 2016 – zástupca MsKS
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Ukončenie

 


Prizvaný:

zástupca MsKS

 

Šaľa, 24.8.2016
Július Morávek
predseda komisie