Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 04.02.2011 - 11:49  //  aktualizácia: 21.04.2016 - 11:22  //  zobrazené: 4052

Domov dôchodcov ŠaľaTento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR

 

Názov Projektu

Domov dôchodcov Šaľa

Kód ITMS

22120120060

Operačný program Regionálny operačný program
Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR
Prioritná os 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Prijímateľ Mesto Šaľa

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

03/2011

Ukončenie realizácie aktivít projektu

06/2013

Celková výška oprávnených nákladov

2 159 305,02 EUR

Celková výška neoprávnených nákladov 240 680,62  EUR
Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

2 051 339,77 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených +neoprávnené náklady 348 645,87 EUR
Celkový náklady projektu 2 399 985,64 EUR

Podľa dodatku č. 1 k  zmluve o poskytnutí NFP: 

Začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu

05/2012

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu

12/2013

Ukončenie realizácie aktivít projektu

04/2014

Celková výška oprávnených nákladov

2 159 296,14 EUR

Celková výška neoprávnených nákladov 223 366,51  EUR
Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

2 051 331,33 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených +neoprávnené náklady 331331,32 EUR
Celkový náklady projektu  2 382 662,65 EUR

Podľa dodatku č. 2 k  zmluve o poskytnutí NFP:

Začiatok   realizácie hlavnej aktivity projektu

05/2012

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu

11/2014

Ukončenie   realizácie aktivít Projektu

24.11.2014

Celková   výška oprávnených nákladov

2 159 296,14   EUR

Celková   výška neoprávnených nákladov

223 366,51  EUR

Výška   poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

2 051 331,33   EUR

Vlastné   zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených +neoprávnené náklady

331331,32   EUR

Celkové   náklady projektu

2 382 662,65 EUR

Podľa dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP:

Začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu

05/2012

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu

10/2015

Pozastavenie realizácie aktivít projektu

12/9/2014 – 21/8/2015

Ukončenie realizácie aktivít Projektu

10/2015

Celková výška oprávnených nákladov

2 151 075,18 EUR

Celková výška neoprávnených nákladov

380 618,40 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

2 043 521,42 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených +neoprávnené náklady

488 172,16 EUR

Celkové náklady projektu

2 531 693,58 EUR


 

Cieľ projektu Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v meste Šaľa vybudovaním nového zariadenia pre seniorov.
Špecifický cieľ projektu 1 Rekonštrukcia existujúcej stavby bývalej MŠ s prístavbou pre účely budovania nového zariadenia soc. služieb a nákup interiérového a IKT vybavenia v rámci zariadenia..Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republikyhttp://www.ropka.sk/

Prílohy

Domov dôchodcov Šaľa

(pdf - 318.07 kB)