Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 07.05.2018 - 14:25  //  aktualizácia: 01.10.2019 - 08:10  //  zobrazené: 3135

CULTPLAY- Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva

 

 

 

Názov Projektu

CULTPLAY- Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva

Operačný program

INTERREG V-A Slovensko - Maďarsko

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

1 – Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 –Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

SKHU/1601

Kód projektu:

SKHU/1601/1.1/209

 

Subsidy contract: https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/2018/ZML/1717118251

Partnerská zmluva pre implementáciu projektu CULTPLAY –

http://sala.sk/data/esam/ico/f10910-1.pdf

Začiatok realizácie aktivít projektu

02/2018

Ukončenie realizácie aktivít projektu

12/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

22

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

328 973,60 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

312 524,92 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

16 448,68 EUR

 

Stručný popis projektu

Mesto Šaľa v spolupráci s mestom Nové Zámky ako s hlavným partnerom projektu a s ďalšími 8 partnermi zo Slovenskej republiky (Komárno, Hurbanovo, Kolárovo, Svodín) a Maďarska (Komárom, Tata, Oroszlány, Kisbér) získalo v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika- Maďarsko finančné prostriedky na realizáciu projektu ,,CULTPLAY- Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“.

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti formou vytvorenia nových, integrovaných turistických oblastí s vlastnými produktami a značkami vybudovanými na spoločnej histórii partnerských miest. Opatrenia budú realizované v súlade s ekologickými požiadavkami s cieľom dosiahnuť vyššiu pozornosť voči prírodným a kultúrnym hodnotám spoločného regiónu.

Ihrisko v meste Šaľa bude formované ako replika historického kláštorného komplexu Majk v meste Oroszlány. (Tematické ihrisko v Šali ako replika historickej pamiatky MAJK). Cieľom je tak zatraktívniť región a pútavou formou priblížiť deťom históriu partnerského mesta na maďarskej strane. Očakávaným výsledkom je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti, zvýšenie počtu návštevníkov a ochrana kultúrneho dedičstva čo prispeje k rozvoju turizmu u všetkých zapojených partnerov.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiacim orgánom je Úrad vlády Maďarska a

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko

            

Budujeme partnerstvá

 

 

    www.partnerskadohoda.gov.skwww.mpsr.sk, www.skhu.eu

 Historická pamiatka Majk – Majk remeteség
Fotku poskytlo:  http://nöf.hu/hu/

  • CultPlay

Prílohy