Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.02.2023 - 09:31  //  aktualizácia: 16.02.2023 - 09:31  //  zobrazené: 914

Chcem sa opýtať, či je možné zabezpečiť prenosný platobný terminál pre mestskú políciu?

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 2. februára 2023

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2023,     ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. Chcem sa opýtať, či  je možné zabezpečiť prenosný platobný terminál pre mestskú políciu?
  2. Bolo by možné vybudovať ostrovček pri priechode pre chodcov na Nitrianskej ulici pred autobusovou zastávkou, pre väčšiu bezpečnosť chodcov?
  3. Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov je možné zabezpečiť priechod pre chodcov na Komenského ulici v okolí bývalej ZŠ?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Áno, je to možné zabezpečiť.
  2. Správca štátnej cesty má vypracovaný dopravný projekt úpravy vodorovného značenia na štátnej ceste I/75, čím sa zlepší celková prehľadnosť a bezpečnosť cestnej premávky. Na osadenie ostrovčeka máme pripravený návrh, ktorý budeme konzultovať so zástupcami Slovenskej správy ciest.
  3. Požiadavku o vytvorenie nového priechodu pre chodcov predložíme príslušnému dopravnému inžinierovi na posúdenie. V prípade kladného posúdenia a možného vybudovania priechodu pre chodcov podnikneme kroky potrebné na jeho vybudovanie.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností