Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 25.02.2019 - 08:41  //  aktualizácia: 25.02.2019 - 08:42  //  zobrazené: 1607

Chcel by som sa opýtať ohľadom veľkozberných kontajnerov, ktoré boli na jeseň uložené na tie klasické miesta; chcem sa opýtať, či niekto kontroluje potom, keď sa tie kontajnery odnesú...

predkladateľ: MUDr. Jozef Grell

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 7. februára 2019

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 07. 02. 2019,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Chcel by som sa opýtať ohľadom veľkozberných kontajnerov, ktoré boli na jeseň uložené na tie klasické miesta; chcem sa opýtať, či niekto kontroluje potom, keď sa tie kontajnery odnesú, to okolie, čo tam ako je znečistené, pretože na mnohých miestach ako som videl, ten kontajner bol odnesený samozrejme, veľa smetí sa tam vyviezlo, je to dobrá vec, len neviem, kto je za to zodpovedný, že aký bordel nechajú po tých veľkých kontajneroch, tam by to bolo treba asi skontrolovať a neviem naozaj, že kto je za to zodpovedný, či tá firma, ktorá to vynáša, alebo niekto iný, takže tam zostáva dosť veľký neporiadok.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Po odvezení poslednej fúry z dočasných stanovíšť veľkoobjemových kontajnerov na jar a na jeseň zabezpečuje upratanie týchto lokalít firma, ktorá aj vyváža tieto kontajnery. Na jeseň bolo veľmi veľa odpadu. Odpad z 20 stojísk vyvážali dve vozidlá. Stalo sa, že kým došlo k vyprázdneniu niektorých kontajnerov, bolo množstvo odpadu zloženého občanmi aj v ich okolí. Zberné vozidlo pri vývozoch obsluhoval len vodič, takže bolo pre neho problematické naložiť väčšie kusy odpadov uložených mimo nádob. Upratanie stojísk konkrétne na
jeseň 2018 bolo zabezpečované až po odvezení všetkých kontajnerov v danom termíne
(v meste sú kontajnery rozmiestňované v troch termínoch), na niektorých miestach s oneskorením cca 2-3 dní po poslednej odvezenej fúre.

 

S pozdravom

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Ing. Edita Haládiková, referentka životného prostredia