Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 28.05.2018 - 10:33  //  aktualizácia: 28.05.2018 - 10:34  //  zobrazené: 1582

Chcel by dať do pozornosti, vráti sa k mestskému cintorínu, je tam informačná tabuľa o osobnostiach, ktoré sú na mestskom cintoríne pochované, tabuľa je už vyblednutá

predkladateľ: Mgr. Július Morávek

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 10. 05. 2018,
ste predniesli interpelácie v znení:

 

1.      Chcel by dať do pozornosti, vráti sa k mestskému cintorínu, je tam informačná tabuľa o osobnostiach, ktoré sú na mestskom cintoríne pochované, tabuľa je už vyblednutá, je to ťažko čitateľné, odporúča, aby sa prepracovala a urobila znovu, s možnosťou aj na inom mieste, aby tam na ňu priamo slnko nesvietilo. 

2.      Bol by rád, aby sa v cintoríne pravidelne kosilo, pretože situácia je taká, že ľudia si sami začínajú kosiť okolo hrobov, pretože sa tam o to nikto nestará.

3.      Uviedol ešte k cintorínu, že minulú sobotu celý deň svietilo svetlo v novej časti cintorína,  dôvod nevie.

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

1.      Oddelenie správy majetku a zariadení mesta zabezpečí obnovenie informačnej tabule ako aj premiestnenie na zatienené miesto.

2.      Mestské cintoríny sa pravidelne kosia a vykonáva sa údržba zelene v jarných a jesenných mesiacoch podľa potreby. Údržbu zelene okolo hrobov je povinný zabezpečovať nájomca v zmysle čl. VII. ods. 2 zmluvy o nájme: „na vlastné náklady zabezpečovať poriadok, údržbu a starostlivosť o prenajaté hrobové miesto a jeho bezprostredné okolie.“

3.      Na mestskom cintoríne v Šali stále pretrvávajú problémy s osvetlením, ktoré však v týchto mesiacoch budú riešené komplexne, a predpokladáme, že sa podobné situácie už nebudú opakovať.

 

S pozdravom

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta