Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.12.2011 - 07:30  //  aktualizácia: 13.12.2011 - 07:30  //  zobrazené: 2193

Celková výška mzdových prostriedkov mesta vyplatených pracovníkom MsÚ za mesiac 9/2011

číslo: I35/2011

Požadované informácie:

1. Výška nákladov bez DPH na mestský rozhlas za obdobie 1. 1. – 1. 11. 2011.
2. Výška príjmov bez DPH z hlásení mestského rozhlasu za obdobie 1. 1. – 1. 11. 2011.
3. Počet pracovníkov MsÚ k 30. 9. 2011.
4. Celková výška mzdových prostriedkov mesta vyplatených pracovníkom MsÚ za mesiac 9/2011.
5. Celková výška mzdových prostriedkov mesta za mesiac 9/2011.
6. Sú rokovania komisií MsZ verejné?
7. Sú rokovania mestskej rady verejné?

Sprístupnené informácie:

K bodom č. 1 a č. 2:
Mesto Šaľa nemá zriadený mestský rozhlas.

K bodu č. 3:
Počet pracovníkov MsÚ k 30. 09. 2011:   102.

K bodu č. 4:
Celková výška mzdových prostriedkov mesta vyplatených pracovníkom MsÚ za mesiac 9/2011:   71 886,98 Eur.

K bodu č. 5:
Celková výška mzdových prostriedkov mesta za mesiac 9/2011:
(MsÚ, MsP a MsKS) bola 144 896,35 Eur (mzdy + odvody).

K bodu č. 6:
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2011 – VII. dňa 10. 02. 2011 a je účinný od 01. 03. 2011, neobsahuje ustanovenie o tom, či je zasadnutie komisie verejné.
Je však v kompetencii komisie, koho si prizve na zasadnutie a na základe žiadosti občana, ktorý sa chce zúčastniť zasadnutia komisie, komisia rozhodne o jeho účasti na zasadnutí.

K bodu č. 7:
Mestská rada nie je zriadená.