Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.10.2023 - 11:52  //  aktualizácia: 13.10.2023 - 11:53  //  zobrazené: 487

Aké žiadosti o stavebné povolenie a/alebo územné rozhodnutia boli doručené mestu Šaľa od 20. 06. 2023 ku dňu vybavenia tejto žiadosti

číslo: I43/2023

Požadované informácie citujeme: aké žiadosti o stavebné povolenie a/alebo  územné rozhodnutia   boli doručené mestu Šaľa od 20. 06. 2023 ku dňu vybavenia tejto žiadosti, a to, pokiaľ je to možné, v rozsahu údajov:

  1. žiadateľ/stavebník – len právnické osoby,
  2. predmet žiadosti/identifikácia projektu, t. j. akej stavby sa žiadosť týka (názov stavby + názvy objektov),
  3. číslo parcely/parciel, ktorých sa žiadosť, resp. predmet žiadosti dotýka,
  4. dátum vydania stavebného povolenia alebo predpokladaný dátum vydania stavebného povolenia, územného rozhodnutia a
  5. kontakt na žiadateľa/stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu.

Sprístupnené informácie:

Na Stavebný úrad v Šali  v období od 20. 06. 2023 do 21. 09. 2023 bol podaný jeden návrh
na vydanie územného rozhodnutia, desať žiadostí o stavebné povolenie a dve žiadosti o dodatočné povolenie stavby podané právnickou osobou. Zoznam žiadostí vo formáte  Portable Document Format (.pdf) – 2 strany A4 Vám zasielame v prílohe.

Prílohy