Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.10.2022 - 12:12  //  aktualizácia: 07.10.2022 - 12:12  //  zobrazené: 879

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 13. októbra 2022 (štvrtok) o 16,00 hodine v Dome kultúry v Šali, zasadačka č. 212.

 

 

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac november 2022 – Ing. František Botka
  3. Technické zabezpečenie kultúrneho domu – predseda komisie
  4. Rôzne
  5. Poďakovanie členom komisie za prácu v uplynulom volebnom období – predseda komisie
  6. Ukončenie

 

 

 

 

Prizvaní:

 

-      Ing. František Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

 

 

 

 

Šaľa, 7.10.2022

 

Peter Hlavatý   predseda komisie