Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.10.2020 - 13:53  //  aktualizácia: 23.10.2020 - 11:25  //  zobrazené: 1028

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

Vážení občania,

Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava mestu Šaľa oznámila, že z dôvodu vykonávania prác
na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa priloženého harmonogramu. Povinnosť oznámiť uvedené prerušenie dodávky elektrickej energie odberateľom podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších právnych predpisov má Západoslovenská distribučná, a. s. Napriek tomu, že Mesto Šaľa nie je podľa zákona povinné oznamovať prerušenie dodávky elektrickej energie odberateľom, postupuje predmetnú informáciu verejnosti.

 

Dňa 26. októbra 2020 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 8:00 h do 11:30 h:

 

Fr. Kráľa  č. 3198/5, 3198/76

Gorkého č. 1, 2, 2/A, 3, 4, 5, 5/A, 6, 6/VE, 7, 9, 10, 12

Komenského č. 1, 1/VE, 3, 4, 6, 7 8, 9, 9/ZA, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39/A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/VE, 45/ZA, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58/ZA, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 78/BL, 78/VE, 78/ZA, 80, 3118/3, 3119/1, 3, 3141, 3206/2, 3341/1

Narcisová č. 17/ZA

 

Dňa 4. novembra 2020 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 8:00 h do 15:00 h:

 

P. Pázmaňa č. 12, 12/VE

 

Dňa 4. novembra 2020 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 8:00 h do 16:00 h:

 

Hlavná č. 44, 50, 67, 69, 71, 73/B, 79, 79/-, 87, 87/BL, 87/VE, 89, 91, 93, 93/VE, 95, 97, 1586/5

 

Jesenského č. 2, 4, 14, 16, 1195

 

Dňa 29. októbra 2020 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 8:30 h do 11:30 h:

 

Hlavná č. 61/VE

J. Feketeházyho č. 9/Vchod A, 9/Vchod B, 1992/9

Kráľovská č. 2, 4, 4/OP, 4/ PR

L. Novomeského č. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14/OP

Námestie A. Dubčeka č. 2244

 

 

Dňa 29. októbra 2020 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 12:00 h do 15:00 h:

 

Hlavná č. 46

Malá č. 1/VE, 3, 5

Murgašova č. 4, 4/A, 5, 5A, 6, 9, 11,33

Nádražná č. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15

Sadová č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10

SNP č. 6953

Staničná č. 4/BL, 4/PR

 

 

Dňa 5. novembra 2020 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 8:00 h do 15:00 h:

 

Okružná č. 2, 4, 6, 8, 10, 12

 

Dňa 6. novembra 2020 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 8:00 h do 15:00 h:

 

Diakovská č. 14/PRI

Prílohy

Oznam

(pdf - 698.37 kB)